Tân Tiến GROUP

Hình Thành và Phát Triển Tiền thân của Tân Tiến Group là Công ty TNHH TTGAME được thành lập ngày 15 tháng 6 năm 2015 chuyên về Gaming; thiết kế – thi công Phòng Game; nhập các thiết bị linh kiện điện tử với số lượng lớn. Hệ thống phòng máy của TTGAME có qui […]